Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Sołtys i Rada Sołecka

Sołtysem Iwięcina jest - Grażyna Gabrysiak

Telefon kontaktowy - kom. 660 799 098.

Skład Rady Sołeckiej: Robert Szczepaniuk, Beata Sirko, Wiesław Bruk, Sylwia Kapłon, Ryszard Stankiewicz, Mateusz Szumski.

Numer obrębu sołectwa: 0031

Powierzchnia obrębu sołectwa: 845,4795 ha.

Ilość osób zameldowanych (stan na 2007.09.21) : 329.

Uprawnionych do głosowania (stan na 2007.09.21) - 259.

Grupy wiekowe w sołectwie w Iwięcinie stan na dzień 21.09.2007.

Przedział wiekowy Ilość osób
1900-1920 2
1921-1930 10
1931-1940 10
1941-1950 31
1951-1960 49
1961-1970 48
1971-1980 55
1981-1990 61
1991-2000 46
2001-2004 11

2005 - 2007(21.09) - 6

Sołectwo Iwięcino jest jednym z najbardziej rolniczych sołectw gminy Sianów. Dominującymi kierunkami w produkcji zwierzęcej na terenie sołectwa Iwiecino jest chów bydła i trzody chlewnej. Trwałe użytki zielone, których udział w strukturze agrarnej wynosi 17% - źródło taniej i zdrowej paszy dla przeżuwaczy nie są atutem sołectwa Iwięcino. W 2004 roku pogłowie bydła wynosiło w sołectwie ogółem 140 sztuk , co stanowiło 16,55 szt/100 ha i było wyższe niż średnia dla gminy Sianów ( 10,9/100 ha użytków rolnych). Krów mlecznych było w sołectwie 77 sztuk.
Na terenie sołectwa na mniejszą bądź większą skalę bydło utrzymuje 14 gospodarstw. Wszyscy producenci mleka sprzedają surowiec do najbliższego podmiotu skupowego - do Spółdzielni Mleczarskiej ?Mlekosz? i pomimo nie zawsze korzystnych cen nie rezygnują z tego kierunku produkcji, przynoszącego skromny ale stały dochód. W 2004 roku rolnicy sołectwa Iwiecino utrzymywali ogółem 700 szt. trzody chlewnej, co stanowiło 120 szt. na 100 ha GO. Wskaźnik ten jest wyższy niż wskaźnik dla gminy Sianów, który wynosi 102 szt/ /100 ha gruntów ornych. Ilość loch wynosiła 60 szt.
W stosunku do roku ubiegłego obserwowany jest nieznaczny ok. 2 % spadek pogłowia świń. Jest to spowodowane trudnościami związanymi ze zbytem świń, koniecznością zbytu do pośrednika, wobec braku dobrze funkcjonującego podmiotu skupowego oraz zmienną koniunkturą popytu na wieprzowinę.

W 2004 r. średnie plony zbóż w sołectwie Iwięcino wynosiły 39,0 dt/ha i były porównywalne z rokiem ub. Na poziom plonów, jakość ziarna, przebieg żniw miał wpływ przebieg pogody podczas wegetacji. Zimna i mokra wiosna spowodowała opóźnienie siewów co z kolei opóźniło zbiory. Nie miało to jednak negatywnego wpływu na jakość ziarna.

Żniwa na terenie gminy przebiegały sprawnie, bez zakłóceń. Podobnie skup zbóż. Wszyscy rolnicy, którzy zaplanowali sprzedaż ziarna po żniwach mogli to uczynić. Głównym odbiorcą zbóż jest PZM PZZ w Stoisławiu. Jedynie rolnicy mieli zastrzeżenia do zbyt niskich cen. Nadzieją na poprawę rentowności będą dopłaty powierzchniowe. Na terenie sołectwa 61 rolników złożyło wnioski o płatności powierzchniowe do Biura Powiatowego ARiMR w Koszalinie. wnioski o wpis do ewidencji złożyło 62 rolników.

Źródło: Strategia Rozwoju Iwięcina. Na zdjęciu poniżej mapka ewidencyjna sołectwa Iwięcino.

Webmaster: Marcin Sadowski