Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Debata o szkole

W ramach konsultacji o sieci szkół - debata o przyszłości  szkoły w Iwięcinie!

W dniu 12 stycznia 2009 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej w Iwięcinie odbyło się spotkanie burmistrza i radnych z rodzicami dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Iwięcinie oraz z mieszkańcami w sprawie planowanej reorganizacji oświaty na terenie gminy (rozwiązania SP w Iwięcinie). Debatę prowadził dyrektor Włodzimierz Zimnowłocki. W każdej chwili głos mógł zabrać i zabierał Burmistrz GiM Sianów Ryszard Wątroba. Przybyło liczne grono mieszkańców Rzepkowa, Iwięcina, Wierciszewa oraz Bielkowa, w sumie ponad 100 osób.

Na zdjęciu powyżej rodzice dzieci uczęszczających do SP w Iwięcinie podpisują się pod listem protestacyjnym Komitetu Obrony Szkoły Podstawowej w Iwięcinie.

Byli reprezentanci wszystkich organizacji działających na terenie Iwięcina: Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Iwięcina, Ochotniczej Straży Pożarnej, Rady Parafialnej, Klubu Dobrej Gospodyni. Było wielu ludzi starszych, którzy kończyli naszą szkołę wiele lat temu, ale nie zawiedli także absolwenci szkoły, którzy wchodzą dopiero w dorosłe życie. Przybyli sołtysi trzech wsi: Iwięcina, Rzepkowa oraz Wierciszewa.

W tak ważnej debacie brakowało głosu aż sześciu radnych Gminy Sianów

W spotkaniu uczestniczyło dziewięciu radnych: Wiesław Raczyński, Joanna Czerwińska, Halina Gnacińska, Jan Grzybowski, Marcin Grzywacz, Kazimiera Janowicz, Kazimierz Kuligowski, Ryszard Socha, Jadwiga Szuplak a pozostali radni nie zaszczycili nas swoją obecnością.

Debatę prowadził dyrektor SP Iwięcino Włodzimierz Zimnowłocki

Dyskusja trwała 3 godziny i skupiała się głównie wokół pytań zadawanych przez Przewodniczącą Rady Rodziców Sylwię Kapłon. Przebieg debaty był spokojny, merytoryczny i rzeczowy. Rodzice mogli się wypowiedzieć i wyrazić swój pogląd na temat 4 wariantów przedstawionych przez kierownika referatu Społeczno-Administracyjnego Urzędu GiM w Sianowie Annę Plezię. Zbigniew Grabarek, mieszkaniec Wierciszewa i radny Rady Powiatu w Koszalinie powiedział, że tak naprawdę to są możliwe tylko dwa warianty: likwidacja szkoły lub pozostawienia wszystkiego bez zmian, ponieważ nie ma wyliczonych szczegółowych kosztów dla zaproponowanych koncepcji. Padały pytania o los budynku szkoły po likwidacji placówki oświatowej, wyrażono obawy o dalszy rozwój wsi tematycznej, jaką jest Iwięcino, z wielką niechęcią odniesiono się do argumentów radnego Marcina Grzywacza, który mówił o ograniczaniu kosztów, które gmina ponosi na oświatę i konieczności przeznaczania ich na inwestycje.

Kierownik Referatu Społeczno - Administracyjnego UGiM w Sianowie przedstawiła 4 koncepcje reorganizacji oświaty w gminie.

Wielu rodziców deklarowało, iż w przypadku likwidacji szkoły nie oddadzą swojego dziecka do SP w Suchej Kosz. Padały zarzuty o zaniechanie działań reorganizacji oświaty w mieście Sianowie kosztem placówek wiejskich. Nauczycielka nauczania początkowego Jolanta Zimnowłocka, mówiła o licznych sukcesach i nagrodach jakie odnosi szkoła, pomimo klas łączonych, odnosząc się w ten sposób do często podnoszonych zarzutów mówiących o słabszym poziomie nauczania. Łączenie godzin lekcyjnych dotyczy tylko przedmiotów takich jak np. plastyka, wf co nie wpływa na pogorszenie warunków nauki dzieci. Dyrektor Włodzimierz Zimnowłocki prosił by w przypadku podjęcia jakichkolwiek decyzji dać czas rodzicom i społeczności lokalnej na założenie szkoły społecznej. Każdy z przybyłych radnych odpowiedział na pytanie: Czy jesteś za likwidacją szkoły w Iwięcinie?. Niezależnie od zadawanych pytań oraz podawanych argumentów najważniejsze było poparcie społeczne oraz stanowczy sprzeciw wobec zamiaru likwidacji szkoły wypowiedziany przez przybyłych na zebranie ludzi.

Na spotkanie przybyło liczne grono strażaków z OSP Iwięcino

Na koniec spotkania zostało odczytane pismo Komitetu Obrony Szkoły Podstawowej w Iwięcinie, sprzeciwiające się próbie likwidacji tej placówki oraz prośba o odczytanie treści tego pisma przez Przewodniczącą RM w Sianowie Kazimierę Janowicz na posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Miejskiej w Sianowie w dniu 14 stycznia 2009 roku o godz. 13.00.

Foto i tekst- Andrzej Dębowski


Iwięcino, dnia 12 stycznia 2009 r.
Panie Burmistrzu, Szanowna Rado Miejska !

Chcielibyśmy stanowczo zaprotestować przeciwko zamiarowi likwidacji Szkoły Podstawowej w Iwięcinie lub planom jej przekształcenia w filię Szkoły Podstawowej w Suchej Koszalińskiej. Apelujemy aby wszelkie decyzje dotyczące reorganizacji systemu oświaty w gminie odłożyć do roku 2012, z uwagi na zapowiadaną przez Ministerstwo Edukacji reformę a w szczególności zamiar obniżenia wieku obowiązku szkolnego. W niedalekiej przyszłości może się okazać, że przyrost naturalny oraz zapowiedziane zmiany w szkolnictwie spowodują, iż będziemy musieli szkoły rozbudowywać a nie je likwidować. Oszczędności należy szukać w rzeczywistej analizie kosztów utrzymania placówek oświatowych np. poprzez przekształcenie nierentownych i drogich kotłowni olejowych w mniej kosztowne opalane miałem.

W spotkaniu uczestniczyło ponad 100 mieszkańców Iwięcina, Rzepkowa, Bielkowa i Wierciszewa

Poszukiwanie środków na inwestycję, budowę kanalizacji itp. nie może się odbywać kosztem likwidacji szkół, ponieważ młody człowiek, jego wykształcenie i rozwój powinny być najważniejszym zadaniem jakie stawiają przed sobą władze samorządowe. Na przykładzie naszej szkoły możemy powiedzieć, że jest ona dobrze zarządzana, ekonomiczna, w pełni dostosowana do potrzeb dzieci a prognozy demograficzne napawają optymizmem. Tu każde dziecko znane jest po imieniu i może być traktowane podmiotowo. Dlaczego mamy zmieniać warunki nauki naszych dzieci na gorsze? Złe doświadczenia związane z dojazdami gimnazjalistów oraz nieodpowiednio zagospodarowywany czas wolny pomiędzy zajęciami przekonują nas, iż bliskość szkoły w miejscu zamieszkania jest nie do zastąpienia.
28 stycznia 2008 roku skierowaliśmy do Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie pismo proponujące powołanie Zespołu Szkół w Suchej Koszalińskiej, której koncepcję oraz analizę finansową przedstawił radny Wiesław Raczyński, na posiedzeniu wspólnej komisji RM, w dniu 22 stycznia 2008 r. Jest to propozycja, która być może pozwoli na zaradzenie problemowi spadku liczby dzieci w sąsiedniej szkole oraz na zgodne współistnienie obu placówek.

Ponad 60-letnia historia walki o polepszenie bytu materialnych szkoły w Iwięcinie, duży wkład pracy społecznej naszych ojców i matek, nie pozwala nam przejść obojętnie wobec zamiaru likwidacji tej placówki. Liczymy na to, że Pan Burmistrz Ryszard Wątroba oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Kazimiera Janowicz, wieloletni pedagodzy i emerytowani nauczyciele, ludzie, którzy powinni rozumieć najlepiej sprawy szkolnictwa, nie pozwolą aby V kadencja naszego samorządu przeszła do historii pod hasłem likwidacji szkół. Jednakże w przypadku podjęcia decyzji negatywnej jesteśmy gotowi podjąć dalsze działania zmierzające do obrony szkoły oraz nagłośnić całą sprawę w lokalnych i krajowych mediach. Bardzo prosimy Przewodniczącą Rady Miejskiej o przeczytanie tegoż pisma na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej, w dniu 14 stycznia 2009 r. o godz. 13.00
Niech dobro dziecka będzie dla nas wszystkich normą najwyższą a prawa społeczności lokalnej w pełni respektowane i szanowane !.
Komitet Obrony Szkoły Podstawowej w Iwięcinie


Stanowisko Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Iwięcino wobec zamiaru likwidacji SP Iwięcino

Szanowny Panie Burmistrzu, Szanowna Rado !

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Iwięcino powstało w marcu 2007 roku. Jednym z jego głównych zadań jest obrona wspólnych interesów mieszkańców wioski oraz współdziałanie na rzecz rozwoju społeczności Iwięcina. Dlatego nie możemy zgodzić się na likwidację szkoły, która poza swoją funkcją statutową ma też bardzo ważną rolę kulturową, przyczynia się do wyrównywania pewnego poziomu cywilizacyjnego naszej miejscowości. Spełnia również rolę osadniczą: podtrzymuje istnienie wsi. Likwidacja placówki oświatowej bywa często początkiem wyludniania się wsi, powoduje degradację środowiska społecznego.
Szanowni Państwo, może teraz jest czas najwyższy aby rozszerzyć tradycyjne pojmowanie szkoły. Aby nie była ona tylko miejscem nauczania ale również włączyła się aktywnie w proces przemiany polskiej wsi. Niezwykle atrakcyjne położenie Iwięcina i Suchej Koszalińskiej, w pasie nadmorskim, blisko znanych miejscowości wypoczynkowych: Mielna, Łaz, Dąbek i Darłowa daje szansę dodatkowego zarobkowania dla obu szkół. W Iwięcinie Schronisko Młodzieżowe, istniejące w okresie letnim daje duży dochód i odciąża budżet gminy. Czy w sąsiedniej szkole nie można byłoby zrobić podobnie?
WIOSKA TEMATYCZNA - to eksperyment, przygoda, wspólne uczenie się, to jeden ze sposobów na stworzenie miejsc pracy na wsi w gospodarce wiedzy, doznań i twórczości. Iwięcino brało udział w tym eksperymencie w latach 2005 ? 2008. Owocem tego eksperymentu są m.in. niezwykle udane warsztaty edukacyjno-świąteczne, które przyciągnęły do dwóch wsi naszej gminy (Iwięcina i Dąbrowy) w przeciągu jednego miesiąca ubiegłego roku - 4000 dzieci z całego województwa zachodniopomorskiego. Mamy duże plany na przyszłość, chcemy uruchomić warsztaty całoroczne pn. ?Misiowe przygody na Końcu Świata? oraz realizować projekt :?Ekonomia Społeczna na Szlaku Cysterskim?. Bez szkoły, jej zaplecza intelektualnego i socjalnego, bez wsparcia pracujących tu nauczycieli trudno będzie realizować te cele. Jeśli Pan Burmistrz i Wysoka Rada da nam szansę, wspólnego harmonijnego rozwoju to możemy udowodnić w przeciągu najbliższych dwóch lat, iż mała wiejska szkoła jest znaczącym ogniwem dobrej, komercyjnej oferty turystycznej na której skorzystają wszyscy, również budżet gminy.
W roku 2009 w Województwie Zachodniopomorskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki priorytet 9, poddziałanie 9.1.2 przeznaczona jest kwota prawie 12 mln zł na programy rozwojowe dla szkół i placówek oświatowych. Preferowane są projekty w szkołach z terenów wiejskich oraz w szkołach, w których w 2008 roku uczniowie osiągnęli średni wynik w ramach ubiegłorocznych egzaminów niższy od średniej wojewódzkiej. Również w poddziałaniu 9.5 jest przeznaczone prawie 3,5 mln zł na pobudzanie świadomości środowisk lokalnych i pobudzanie na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich, podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich oraz na działania promocyjno-informacyjne. Jeszcze nigdy nie planowano przeznaczenia tylu środków na dotowanie edukacji jak w tym roku. Planowana alokacja całego priorytetu 9 związanego z oświatą to kwota prawie 40 mln zł. Skupmy się więc na pisaniu dobrych projektów, które będą mogły wesprzeć nasze szkoły finansowo a nie zamykajmy instytucji, które od ponad 60 lat są ważnym ośrodkiem rozwoju wsi. Dziękuje za uwagę.

Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Iwięcino - Andrzej Dębowski

Webmaster: Marcin Sadowski