Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Sprawozdanie 2003-2008

Sprawozdanie z prac konserwatorskich oraz innych wykonanych przy kościele w Iwięcinie w latach 2003-2008.

    J.E. ks. Biskupie ! - ?Ola et Labora? czyli ?Módl się i Pracuj?, to benedyktyńsko-cysterskie zawołanie można odnieść do wspólnoty wiernych skupionej wokół kościoła w Iwięcinie. Chciałbym w kilku słowach uzasadnić drugi człon tego cysterskiego motta, który dotyczy pracy na rzecz kościoła, jego renowacji i zachowania dziedzictwa kulturowego.
2003
      W tym roku, poddano konserwacji scenę ? ?Ukrzyżowanie?, z ołtarza głównego z 1622 roku, którą odnawiono pomiędzy 29 lipca 2003 r. a 30 listopada 2003 r. Poniesione wydatki to 17.000 zł, w tym 12.000 zł ? dotacja od Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie, 5.000 zł ? wkład własny. W październiku 2003 r. wydany został folder reklamowy o kościele w Iwięcinie w ilości 1000 egzemplarzy, koszt - 300 zł. Całkowity zysk ze sprzedaży przeznaczony był na renowację ołtarza głównego. W listopadzie 2003 roku zainstalowany został w kościele, przez firmę Szabel z Koszalina, system sygnalizacji  włamania i napadu oraz przeciwpożarowy. Koszt instalacji alarmu to 3.360 zł brutto. Zainstalowano 6 czujek antynapadowych, 3 czujki dymu, radiolinię z bezprzewodowym modułem powiadamiania. Kościół nasz, jest jedną z nielicznych wiejskich świątyń Powiatu Koszalińskiego, który ma takie zabezpieczenia. Są one zresztą coraz częściej niezbędnym warunkiem otrzymania dotacji na zabytki.
2004
    W roku 2004 rozpoczął się II etap konserwacji ołtarza głównego. Jest to czas pisania wniosków do różnych instytucji państwowych z prośbą o dotacje. I tak 23 września 2003 r. kierujemy wniosek o ujęcie w budżecie Starostwa Powiatowego w Koszalinie środków finansowych na renowację ołtarza, taki sam wniosek składamy w październiku 2005 roku do UGiM Sianów. We wrześniu 2004 roku założona zostaje w kościele pamiątkowa księga darczyńców składających ofiary na renowację ołtarza. 28 października 2004 roku przedstawiciele Rady Parafialnej z Iwięcina składają wizytę Pani Ewie Staneckiej w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Szczecinie i zostawiają wniosek o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie przy ołtarzu na rok 2005.  
2005
Rok 2005 do dalsze starania związane z pozyskiwaniem środków, które owocują podpisaniem w dniu 29 czerwca 2005 roku umowy na kwotę 25.000 zł, z Wojewódzkim Oddziałem Służby Ochrony Zabytków w Szczecinie, o udzielenie dofinansowania na ołtarz w Iwięcinie. W październiku tegoż roku nastąpił ostateczny odbiór prac przy ołtarzu a 16 października odprawiona została Masz Św. dziękczynna za wszystkich ofiarodawców, którzy dokonali wpłat na renowację ołtarza. W sumie dokonano 175 wpłat w księdze ofiarodawców indywidualnych, od których zebrano 20.052,50 zł. Całkowity koszt renowacji ołtarza (dwa etapy) wyniósł 73.000 zł.
2006
  W roku 2006 poddana została renowacji ława kolatorska oraz 10 renesansowych ław z XVI wieku wraz z drzwiczkami i przedpiersiami ? strona północna. Koszt renowacji ław wyniósł 30.889 zł, w tym 7.500 zł to dotacja z UGiM Sianów, 6.000 ? dotacja Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie, 17.389 zł ? wkład własny parafii. Wiele prac związanych ze zdejmowaniem starej  farby z ławek oraz podłogi  wykonali sami parafianie. Odnowiono przy okazji również mur ceglany nad ławkami od strony północnej i południowej, który wcześniej pokryty był olejnicą.  W sierpniu 2007 roku, dzięki darowiznie Pana Stefana Mowczana, zamontowano kilkanaście stylizowanych kinkietów, nawiązujących swym wyglądem do wiszących już w kościele żyrandoli. W grudniu 2006 roku wykonano również prace pielęgnacyjne przy drzewach rosnących wokół kościoła.
2007
Rok 2007 zaczął się od złożenia oferty na ? ?Wymianę gontu na dachu zakrystii?. Prace związane z wymianą gontu wykonała firma Marka Rojka we wrześniu 2008 roku. Koszt całkowity ? 8 tys. zł. Dach pokryto  potrójnie - dębową, łupaną dranicą, zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi. W okresie od 06 lipca 2007 r. do 30 października 2007 r. poddano konserwacji ołtarz boczny ? dawne epitafium. Kwota wydatków to 37.730 zł w tym 10.000 zł dotacji z UGiM Sianów, 26.000 zł dotacja od Konserwatora Zabytków, 1730 zł wkład własny parafii.
2008
Ostatni rok - 2008, to konserwacja renesansowych ław (strona południowa), która miała miejsce od 14 maja 2008 do 11 lipca 2007 roku. Koszt prac z tym związanych wyniósł 44.860,30 zł brutto, w tym dotacja od Konserwatora Zabytków 22.000 zł, 10.000 zł dotacja UGiM Sianów, 12.860,30 zł wkład własny parafii.  Całkowity koszt strony północnej i południowej wyniósł ? 75.749,30 zł. Podczas prac renowacyjnych poprawiono w ramach gwarancji stronę północną ław poprzez: oczyszczenie i pomalowanie poręczy ław po uprzednim wykonaniu próby kolorystycznej. Zaakceptowano zmianę techniki akrylowej na olejną analogicznie jak w parapetach drzwiczek. Zabezpieczono również podłogę podwójną warstwą lakieru.  
           29 kwietnia 2008 roku Kuria Biskupia w Koszalinie przesłała do parafii protokoły badań instalacji elektrycznej i gromochronnej, z których wynikało, że uziomy piorunochronu przy kosciele w Iwięcinie są całkowicie skorodowane i nadają się do wymiany. W związku z tym firma AUTOMATYK z Sianowa wykonała dwa punktowe uziomy odgromowe oraz zostawiła protokoły pomiaru oporności. Firma wykonała również ekspertyzę techniczną starych, przedwojennych grzejników zdemontowanych podczas konserwacj ław. Dzięki pomocy Straży Pożarnej poprawiono także instalacje piorunochronową na nawie głównej kościoła.
Podsumowanie
       J.E. ks. Biskupie ! Podczas obchodów 100-lecia kościoła w Szczeglinie, w sierpniu 2008 roku powiedziałeś m.in. ?Kiedy się świętuje wiek tych murów, tego miejsca, to nie można mówić tylko o murach, one bowiem tworzą przestrzeń, oddzieloną od świata, od krzyku, zgiełku. Przestrzeń, w której człowiek może się zatrzymać choćby na chwilę?.  Możemy dzisiaj z dumą stwierdzić, że przez ostatnie  pięć lat zrobiliśmy wiele aby przestrzeń iwięcińskiego kościoła piękniała, aby dla chwały Boga większość znajdujących się tam zabytków ruchomych została odrestaurowana i służyła ludziom do odczytywania kart Ewangelii. W sumie w latach 2003-2008 wykonano prace konserwatorskie na kwotę 186.479,00 zł, z czego ponad 55.000 zł to wkład własny parafii, udokumentowany w złotej księdze darczyńców. Pozostałe pieniądze to dotacje z różnego rodzaju instytucji, czego świadkami jest pięć opasłych segregatorów z dokumentacją. Każdego roku jakiś element zabytkowego wnętrza kościoła poddawany był konserwacji i przywracany do stanu pierwotnego. Nie ukrywam, że były również i chwile trudne związane chociażby z wyegzekwowaniem od Wykonawcy poprawek związanych z gwarancją na prace przy ławach i dachu zakrystii. W razie jakichkolwiek problemów za całość odpowiada Inwestor czyli parafia a nie konserwator zabytków. Dlatego tak ważne jest aby zapewnić wsparcie małym, wiejskim parafią w postaci ekspertów z dziedziny historii sztuki i renowacji, którzy będą potrafili w sposób bezstronny i uczciwy ocenić i nadzorować przebieg prac konserwatorskich. Korzystając z okazji chciałbym serdecznie podziękować wszystkim osobom, które wspierały wysiłek parafii w dziedzinie ochrony zabytków. Wierzę,  że spuścizna duchowa Zakonu Cystersów, do których przez 257 lat należało Iwięcino, jest nadal obecna w murach naszej świątyni, nie tylko poprzez głęboką cześć do Matki Bożej, którą cystersi nieśli na ?sztandarach?, ale także poprzez niezwykłą pracowitość i aktywność mieszkających tu ludzi, zgodnie ze średniowiecznym zawołaniem ?Ola et Labora?.  Dziękuję za uwagę.
Sporządził ? Andrzej DębowskiSprawozdanie z wykonania ogrodzenia cmentarza w Iwięcinie płytami betonowymi-ażurowymi o łącznej długości ok. 445 mb.

   Wykonanie ogrodzenia poprzedzały prace przygotowawcze jak wycinka drzew, zakrzaczeń, i wyrównanie terenu. Koszt całkowity wykonania ogrodzenia wynosi ? 27.298 zł. W skład kosztów wykonania płotu wchodzą: zezwolenie na budowę i wycinkę drzew, zakup płyt betonowych-ażurowych w ilości 215 kpl. , zakup materiałów niezbędnych do montażu płotu, zakup bramy metalowej. Powyższe koszty finansowe pokryto: ze sprzedaży drewna opałowego pozyskanego z porządkowania placu przy kościele i cmentarzu w kwocie 4.688 zł, pomoc finansowa proboszcza ks. Tadeusza Gorli w kwocie 8.786 zł, składki dobrowolne parafian i osób mających groby na cmentarzu w Iwięcinie w kwocie 13.824 zł. Prace przy budowie ogrodzenia cmentarza wykonano w czynie społecznym przez 82 dni robocze. Średnio dziennie pracowało 5 osób. Byli to mieszkańcy Bielkowa, Rzepkowa, Wierciszewa i Iwięcina.
Sporządził ? Wiesław Raczyński 

Ponadto na cmentarzu w Iwięcinie wykonano dębową bramę ?Dobrego Pasterza?. Zasadnicza konstrukcja bramy powstała podczas szkolenia budowlano-ciesielskiego (160 godz.), odbytego w Iwięcinie, w dniach od 01.08.2006 r. do 20.09.2006 r. w ramach projektu EQUAL, finansowanego z pieniędzy UE. Po obu stronach bramy postawiono z kamienia polnego mur nawiązuje swym wyglądem do muru kamiennego przy XIV-wiecznym kościele oddalonym od cmentarza o kilkaset metrów. Większość kamienia polnego zgromadzono i zwieziono podczas szkolenia brukarsko-kamieniarskiego, odbytego w Iwięcinie, w dniach od 01.06.2007 r. do 31.12.2007 r. w ramach projektu EQUAL. Prace przy murze zakończono 20 sierpnia 2008 roku.


Sporządził ? Andrzej Dębowski

Webmaster: Marcin Sadowski