Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Prace konserwatorskie

Na zdjęciu: podpisanie protokołu końcowego renowacji ław od strony południowej przez ks. Tadeusza Gorlę oraz Dorotę Raczkowską przedstawiciela Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w dniu 11 lipca 2008 r..

Zobacz panoramiczne zdjęcie wnętrza kościoła Waldemara Kosowskiego

"Staję dzisiaj przed Wami z ogromną radością, ponieważ ta świątynia jest miejscem, w którym świętość została podkreślona pięknem wszystkiego, co w niej jest. Jest jednak ponad wszystko domem Boga - tu święta celebracja Eucharystii, dotyka głębi serc inaczej. Chcę dzisiaj Bogu polecić Was, wspierających kościół iwięciński, polecić i prosić, aby poprzez jego piękno docierał do wszystkich blask Bożej miłości."

JE ks. biskup Edward Dajczak,
 Iwięcino, 12.10.08

Rada Parafialna przy kościele filialnym w Iwięcinie powstała 1 sierpnia 1999 roku. Głównym powodem jej powstania była troska o dobro kościoła, a w szczególności chęć uchronienia zabytkowego wnętrza świątyni przed niszczeniem. Rada powstała za aprobatą ówczesnego ks. proboszcza Kazimierza Tomasiewicza. Przez pięć lata funkcjonowania Rady Parafialnej odrestaurowano lub odnowiono między innymi następujące elementy wyposażenia kościoła:
- Ambona z 1646 roku. Koszt prac ? 70 tys. zł,
- Barokowa tablica inskrypcyjna z ok. 1899. Renowacja tablicy inskrypcyjnej odbywała się równolegle do prac przeprowadzanych przy ambonie a jej koszt był wliczony w koszt renowacji ambony
- Chrzcielnica. Całkowity koszt konserwacji chrzcielnicy ? 25 tys. złotych.

- Ołtarz Główny z 1622 roku. W lipcu 2003 roku został wzięty do konserwacji centralny element ołtarza głównego ? Ukrzyżowanie. Koszt renowacji 17 tys. zł (12 tys. Konserwator Zabytków, 5 tys. wkład własny). Renowacja została ukończona w czerwcu 2004 roku. W lipcu 2004 roku zostały wzięte do konserwacji pozostałe elementy wyposażenia ołtarza. Koszt renowacji 56 tys. zł. Prace zakończono 31 grudnia 2005 roku.

- Impregnacja dachu wieży i nawy kościoła oraz zachrystii. Całkowity koszt prac ? 10 tys. zł.
W roku 2006 roku poddano konserwacji renesansowe ławy (strona północna). Całkowity koszt prac - 30 889 zł.Dotacje: 7500 zł UGiM Sianów, 6000 zł Urząd Marszałkowski w Szczecinie, 17389 wkład własny parafii.
W roku 2007 (kwiecień-sierpień) wymieniono gont na daszku zakrystii na dębową, łupaną dranicę. Daszek pokryto potrójnie. Koszt 8 tys. zł.

W październiku 2007 roku dzięki dofinansowaniu od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie (24.000 zł), Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie (10.000 zł) oraz niewielkiemu wkładowi własnemu parafii zakończone zostały prace konserwatorskie nad ołtarzem bocznym (dawne epitafium) z kościoła w Iwięcinie. Całkowity koszt wyniósł - 37.730 zł.

W dniu 11 lipca 2008 roku - komisja w składzie: ks. Tadeusz Gorla - proboszcz, Andrzej Dębowski - członek rady parafialnej, Zygmunt Kostrzewa - członek rady parafialnej, Ryszard Wątroba - burmistrz, Maria Idziak ? konsultant artystyczny, Dorota Raczkowska - przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie Delegatura w Koszalinie, odebrała całość prac dotyczących konserwacji renesansowych ław (strona południowa) w kościele w Iwięcinie. Prace trwały od 14 maja 2008 roku i kosztowały 44.860,30 zł, z czego 22.000 zł to dotacja z Urzędu Konserwatorskiego, 10.000 zł ? dotacja z UGiM Sianów, pozostała kwota 12.860,30 zł to wkład własny parafii.

Wszystkie prace (renowacja ambony, chrzcielnicy, tablicy inskrypcyjnej, ołtarza, ław) zostały wykonane w Pracowni Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki w Szczecinie i zostały uzgodnione z Wojewódzkim Oddziałem Służby Ochrony Zabytków w Szczecinie, Delegatura w Koszalinie .

Od 2 lipca 2010 r. do 6 października 2010 r. trwały prace remontowe na dachu kościoła w Iwięcinie.  Całkowity koszt wymiany gontu na XIV-wiecznym zabytkowym kościele wyniósł 454 615,17 zł. Wykonawcą robót była Pracownia Renowacji Zabytków i Architektury Drewnianej ?Rojek? z Rudek. Firma utworzona została w  1992 r. jako spółka rodzinna. U podstaw decyzji o produkcji gontów legła tradycja rodzinna oraz współpraca z bawarską firmą THEO OTT GmbH zajmującą się produkcją i dystrybucją gontów drewnianych. Firma THEO OTT GmbH udzieliła daleko idącej pomocy w uruchomieniu produkcji na skalę przemysłową, nie rezygnując jednocześnie z tego co jest istotą wyrobów, a mianowicie produkcji ręcznej. Roczna produkcja firmy to około 20-30 000 metrów kwadratowych gontów drewnianych pokryciowych i 15 000 metrów kwadratowych gontów elewacyjnych - 90% produkcji przeznaczone jest na eksport. Głównym odbiorcą jest firma THEO OTT GmbH, która sprzedaje wyroby w Niemczech, Włoszech, Austrii, Anglii, Szwecji, Korei oraz w innych krajach Unii Europejskiej. Wyroby spełniają wszystkie wymogi stawiane przez normę DIN 68119 oraz normy Unii Europejskiej. W Polsce firma poddała renowacji wiele obiektów sztuki sakralnej w tym m.in. Kościół p.w. Michała Archanioła w Dębnie Podhalańskim (obiekt wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO), kościół p.w. NMP w Harklowej, kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Ostrymkole, Muzeum Zamkowe w Malborku, Skarbczyk Zamku w Szydłowie i wiele innych.
Materiałem do pokrycia dachu był gont: dranica dębowa łupana. Wymieniono również orynnowanie oraz instalacje odgromową.W pierwszej kolejności była nawa główna, później wieża. Do wymiany zużyto prawie 700 metrów gontu. Inwestorem  byłą: Parafia Rzymskokatolicka p.w. MB Częstochowskiej w Dobiesławiu, projektantem - mgr inż. Zbigniew Kocur, inspektorem nadzoru budowlanego - mgr inż. Wojciech Michałowski, kierownikiem budowy ? inż. Andrzej Dzierżyc. Zakres robót uzgodniony został z Zachodniopomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Szczecinie Delegatura w Koszalinie.
Pozyskane środki w kwocie 395 000 zł to: 200 000 zł ? dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 75 000 zł ? pożyczka biskupa,  55 000 zł ? dotacja z Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie, 50 000 zł ? dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie, 15 000 zł ? dotacja ze Starostwa Powiatowego w Koszalinie. Pozostała kwota 59 615,17 zł to wkład własny parafii, w tym m.in.  sprzedaż cegiełek wartościowych przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Iwięcino oraz ofiary wiernych.

Na zdjęciach poniżej: Tadeusz Makulec -konserwator podczas montażu drzwiczek Św. Piotra, komisja oceniająca postęp prac przy renowacji ołtarza, delegacja z Iwięcina przed budynkiem Konserwatora Zabytków w Szczecinie, remont daszku zakrystii, montaż tuby z listą darczyńców w ołtarzu głównym, transport ławy kolatorskiej do Szczecina, ambona po konserwacji, ołtarz po konserwacji, ławy i ołtarz boczny po konserwacji.

 

 

Webmaster: Marcin Sadowski