Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Pomnik Osadników

Na zdjęciu powyżej: sołtys Iwięcina Wiesław Raczyński, składa symboliczną wiązankę kwiatów pod odrestaurowaną tablicą z orłem, na pomniku "Bóg, Honor, Ojczyzna", w dniu 9 czerwca 2008 roku.

 Zobacz opinię Biura Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów d.s Stosunków Międzynarodowych Władysława Bartoszewskiego w sprawie tablicy "Dwóch krzyży" - pdf

Pismo Inge Westhäusler z dnia 14.09.2009 r.  - przedstawiciela byłych mieszkańców w sprawie Krzyża Żelaznego

Zobacz kalendarium budowy pomnika - format pdf

Pomnik pierwszych osadników wsi Iwięcino ?Bóg, Honor, Ojczyzna? ma bardzo ważne znaczenie dla mieszkańców. Jest on symbolem polskości, pierwszym śladem przybyłych do Iwięcina osadników, którzy usunęli z niego niemieckie emblematy a umieścili polskie symbole.
Chcieli dać ślad jako pionierzy, żeby to była pamiątka, że tu jako najpierwsi przyjechali, pamiątka dla swoich dzieci, wnuków, żeby byli dumni, żeby pamiętali. Wśród osadników którzy przyjechali w 1945 roku było dwóch takich uzdolnionych. Mówi się na nich ?złote rączki?. Jeden z nich nazywał się Andrzej Małek, a drugi Józef Rataj. Oni to właśnie zrobili tablicę z orłem i koroną i pod tym napis ? Bóg, Honor i Ojczyzna?. Pod spodem dwie daty: 9 maj 1945 ? koniec wojny i 3 sierpień 1945 rok ? ich przyjazd do Iwięcina. Wzór z papieru wyciął pierwszy iwięciński nauczyciel Henryk Błaszczyk.Tym co jeszcze żyją ? pierwszym osadnikom, winni jesteśmy tego, aby ten symbol ich przybycia na te ziemie został odnowiony. Pomnik jest bardzo stary, przed wojną był poświęcony niemieckim żołnierzom, którzy polegli w I wojnie światowej.

Planowane efekty:
1. Pełne odnowienie zniszczonego pomnika wraz z otoczeniem.
2. Podniesienie walorów estetycznych, ekspozycyjnych i historycznych wsi Iwięcino.
3. Wzrost atrakcyjności turystycznej wsi. Obiekt leży w centrum wsi i jest bardzo dobrze widoczny przy wjeździe do wioski.
4. Integracja społeczności wiejskiej i oddanie hołdu tym, którzy pierwsi przybyli na te ziemie w roku 1945.
5. W ramach wioski tematycznej ? projekt Equal, pomnik będzie spełniał bardzo ważną role na projektowanej trasie turystycznej ? Koniec Świata w Iwięcinie?.

Dzięki dofinansowaniu z UGiM w Sianowie (3.000 zł) oraz zaangażowaniu mieszkańców, pomnik został całkowicie rozebrany, wylano fundament pod cokół a ściany postawiono od nowa z wykorzystaniem starego kamienia (lipiec-sierpień 2006 r.).

W grudniu 2006 roku po dofinansowaniu z Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w kwocie 1200 zł, Pan Wojciech Lewandowski wykłuł w piaskowcu tablicę - "Mapę Polski", na której zaznaczone są miejscowości, z których przybyli osadnicy oraz data ich przybycia do Iwięcina (nadanie ziemi dla osadników przez PUR Sławno).

21 i 22 września 2007 r. umieszczona została trzecia tablica - " Krzyż Żelazny i Krzyż Virtuti Militari", która swym wyglądem nawiązuje do przedwojennej funkcji pomnika poświęconego żołnierzom niemieckim poległym w I wojnie światowej. Dzięki umieszczeniu najwyższego polskiego odznaczenia wojennego - Virtuti Militari oddano także hołd polskim żołnierzom poległym w II wojnie światowej. Napis w dwóch językach: polskim i niemieckim ostrzega przed tym aby już nigdy taki kataklizm się nie powtórzył: "Dzisiejszym pokoleniom aby pamiętały, przyszłym pokoleniom ku przestrodze". Projekt tablicy, w dniu 14 lipca 2006 roku został w pierwszej wersji zaproponowany przez Inge Westhausler - organizatorkę przyjazdu byłych mieszkańców Iwięcina, w uzgodnieniu z resztą grupy niemieckiej. Po konsultacji z mieszkańcami Iwięcina postanowiono zostawić zaproponowany krzyż żelazny (z I wojny św.) i datę 1914-1918, odrzucono natomiast napis, który w propozycji brzmiał w dwóch wersjach: "Za honor poległym w wojnie", "Na pamiątkę poległym w wojnie". Poprawiony projekt zaakceptowała strona niemiecka i to ona w pełni go sfinansowała.

Zobacz tablice upamiętniające poległych mieszkańców Iwięcina i pobliskich wiosek, którzy zginęli w wojnach od okresu napoleońskiego do roku 1918, przechowywane w kościele w Iwięcinie: z okresu napoleońskiego 1817, z okresu 1866-1871, z okresu 1914-1918. Opracowania dokonał Warcisław Machura, nauczyciel II Liceum Ogólnokształcące w Słupsku im. Adama Mickiewicza.

Realizacja odnowy pomnika oraz projekt tablic ma stosowne zezwolenia od następujących instytucji: Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie, Rejonu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, Wojewódzkiego Konserwatora zabytków w Szczecinie, Delegatura w Koszalinie, Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie. Zobacz pismo przewodnie do Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

Zobacz zezwolenia w formacie pdf.

Projekt 2 tablic: "Mapa Polski", " Krzyż Żelazny i Krzyż Virtuti Militari" - Andrzej Dębowski

Wykonawca : Gabriel Kozłowski (odnowienie fundamentów i ścian), Wojciech Lewandowski (tablice)

Organizacje biorące czynny udział przy realizacji projektu: OSP Iwięcino, Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Iwięcino, Koszalińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne.

Webmaster: Marcin Sadowski