Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Budowa Świetlicy

Na zdjęciu powyżej "Serce Wsi" świetlica wiejska w Iwięcinie oddana do użytku pod koniec 2006 roku.

Lista projektów do realizacji w GMINIE SIANÓW zatwierdzona przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 2.3 "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego" Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006".

I. Wnioskodawca: Gmina Sianów

II. Znak sprawy: SPO-ROL/W/I/2.3/44/05

III. Tytuł i realizacja projektu: "Serce Wsi - budowa oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej pełniącej funkcje kulturalne w Iwięcinie"

IV. Liczba punktów: 6

V. Kwota pomocy EFOGR - 146 000 zł (słownie: sto czterdzieści sześć tysięcy złotych)

VI. Finansowanie projektu: Koszty kwalifikowane - 182 730 zł, Kwota pomocy - 146 000 zł, Środki własne gminy - 76 929 zł

VII. Data zarejestrowania wniosku o dofinansowanie projektu - 19 wrzesień 2005 roku

VIII. Dodatkowe informacje - Przyznano punkt za kryterium regionalne

IX.. Umowa - Umowa Nr 61412-UM5600046/05 z dnia 13 grudnia 2005 roku podpisana pomiędzy gminą Sianów a Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego - Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - Departament Integracji Europejskiej, pl. Hołdu Pruskiego 8, 70-550: Szczecin.

X. Priotytet - " Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich"

XI. Miejsce realizacji projektu: Gmina Sianów, Iwięcino 13, Nr działki - 285

XII. Termin realizacji całości projektu: 25 listopada 2006 roku.

XIII. Data ogłoszenia przetargu, termin składania ofert, miejsce ogłoszenia przetargu na stronach www na realizację zadania -"Budowa świetlicy wiejskiej w Iwięcinie - II etap": 14 czerwca 2006 roku, 30 czerwiec 2006 godz. 12.00, http://www.eurzad.sianow.pl/serwis/przetargi.jsp

XIV. Wykonanca wyłoniony do II etapu - Zakład Usługowo-Handlowy Tomasz Rutkowski, Kłos 10 a, 76-004: Sianów,

XV. Pozwolenie na budowę - Nr 0439/2002

XVI. Inwestor - UGiM Sianów,

XVII. Kierownik budowy - Jan Tołoczko

XVIII. Inspektor nadzoru - Artur Wróbel

XIX. Strona internetowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego dotycząca Odnowy Wsi: http://www.um-zachodniopomorskie.pl/index.php?k=324

XX. Referat, osoba odpowiedzialna zz realizacje projektu: Referat Gospodarki Komunalnej, Architektury i Planowania Przestrzennego - Janusz Ałtyn (tel. 094 31 86 068), Referat Promocji i Rozwoju - Aleksandra Kowalczyk (094 31 86 735).

Webmaster: Marcin Sadowski